Foredrag: Norsk kveiklab

Fredag 1900 har vi et foredrag om oppstarten av et norsk selskap som skal begynne å selge kveik kommersielt. De kommer til å fortelle om hva slags planer de har og utfordringene med å produsere og selge kveik kommersielt.

Det vil også være mulighet til å investere i selskapet.

English: Friday at 1900 there will be a talk (in Norwegian!) about the efforts to start a Norwegian yeast company to sell kveik commercially. The company has not started yet, and will speak about their plans and the challenges with producing and selling kveik commercially.

The company accepts investments.

Utsolgt / Sold out

Alle billettene til Brygging+festival og Transport er nå solgt ut. Hvis du trenger transport mellom Ålesund flyplass og festivalen, ta kontakt. Kanskje kan vi hjelpe deg.

NB! Vi har én billett for 2 personer på Brygging+festival til salgs fra en festivalgjest som ikke kan komme av medisinske grunner. Ta kontakt hvis du er interessert.

Vi er ikke utsolgt for helgepass, men vi anbefaler å kjøpe i god tid fra Tikkio.

English: The tickets for Brewing+festival and Transport are now sold out. If you need transport between Ålesund airport and the festival, contact us. We may be able to help you.

NB! We have one Brewing+festival ticket for 2 people for sale from a guest who cannot come for medical reasons. Contact us if you are interested.

We have not sold out the weekend passes, but we recommend buying before the festival from Tikkio.

Hjemmebrygger: Andrus Viil

Andrus Viil (orange jacket) and Aarne Trei (left) serving their koduõlu to Martin Thibault, Amund Arnesen, and Martynas Savickis (mug in hand). Pihtla, Saaremaa, Estonia, summer of 2016.

Andrus Viil er tradisjonsbrygger fra landsbyen Pihtla, på øya Saaremaa i Estland. Han brygger koduõlu, som det lokale gårdsølet heter. Andrus lærte å brygge av sin svigerfar Aarne Trei (nå avdød), som var en legendarisk lokal brygger.

Ølet er et råøl, gjæret med estisk bakegjær.

Sammen med Aarne startet Andrus det kommersielle bryggeriet Pihtla Pruulikoda, men han stiller som hjemmebrygger på festivalen.

English: Andrus Viil is a farmhouse brewer from the village of Pihtla, on the island of Saaremaa in Estonia. He brews koduõlu, as the local farmhouse ale is known. Andrus learned to brew from his father-in-law, Aarne Trei (now sadly dead), who was a legendary local brewer.

The beer is a raw ale, fermented with Estonian bread yeast.

Together with Aarne Andrus started the commercial brewery Pihtla Pruulikoda, but at the festival he participates as a home brewer.

Hjemmebrygger: Terje Raftevold

Terje Raftevold at the festival in 2017.

Terje Raftevold kommer fra Hornindal, men flyttet til Innvik, der han brygger tradisjonelt kornøl slik han lærte det av onkelen i Hornindal. Terje var 17 da han brygget første gang. Han brygger ofte sammen med Roger Severin Bruland, som er mannen bak Brulandselva.

Terjes øl er et klassisk kornøl fra Hornindal: råøl med einerlåg og kveik. Terje er opphavsmannen til kveik #5 Hornindal.

Terje er også involvert i Brulandselva bryggeri, som brygger en kommersiell utgave av Terjes kornøl. Han ble også omtalt på Larsblog for noen år siden.

Terje kan ikke komme på festivalen pga et bryllup, så det blir Roger som stiller.

English: Terje Raftevold comes from Hornindal, but now lives in Innvik, where he still brews traditional kornøl the way he learned from his uncle in Hornindal. Terje brewed his first kornøl at the age of 17. He often brews together with Roger Severin Bruland, who is the man behind Brulandselva.

The beer is a classic Hornindal kornøl: a raw ale with juniper infusion and kveik. In this case Terje’s own kveik, which is known as #5 Hornindal.

Terje is also part of Brulandselva bryggeri, which produces a commercial version of Terje’s kornøl. He was featured on Larsblog back in 2015.

Terje had to attend a family wedding, so the beer will actually be served by Roger.

Hjemmebrygger: Arve Espe

Arve Espe and his wife at the festival in 2018.

Arve Espe kommer fra gården Espe i Hornindal. Han var yngst av 10 søsken, så han lærte å brygge av sine eldre brødre allerede i ungdommen. Han gjærer med sin egen kveik, #20 Espe, som han har arvet etter faren. Tidligere brygget han stort sett bare råøl, men han har kjøpt bryggemaskin og gått over til å koke i 30 minutter. Ølet er likevel fortsatt ganske så tradisjonelt.

English: Arve Espe comes from the farm Espe in Hornindal. He was the youngest of 10 children, so he learned to brew from his older brothers. His beer is a fairly traditional kornøl, fermented with his own kveik, #20 Espe, which he inherited from his father. He used to brew almost only raw ale, but after he bought an automatic brewing machine he started boiling the wort 30 for minutes. The beer is still quite traditional, however.

Hjemmebryggere: Morgedal Susle- og Ølbryggarlag

Halvor removing foam from the boiling wort. Morgedal 2015.

Halvor Bjåland og Terje Haugen kommer helt fra Morgedal i Telemark, og blir de eneste representantene for ølkulturen på Østlandet. På Østlandet var bryggingen annerledes enn på Vestlandet, så ølet deres bør man absolutt få med seg!

Halvor bor på slektsgården Strand, men bryggingen i Morgedal kom veldig nær å dø ut, så han lærte å brygge av en nabo, Aslak Slettemeås. Halvor har startet Morgedal Susle- og Ølbryggarlag, som i praksis er mest ham selv og nabo Terje Haugen.

Sett fra Nordfjord må morgedølene betraktes som fremmedkulturelle: de mesker i kjelen, koker vørteren, og bruker einerlåg. Den siste tiden har de brukt kveiken til Sigmund Gjernes, for Morgedal har ikke lenger tradisjonsgjær.

Les mer her.

In English: Halvor Bjåland and Terje Haugen will be the only (and first ever!) representatives for the beer culture of eastern Norway at the festival. Brewing methods in eastern Norway have traditionally been different from those in western Norway, so we’re very happy to have them.

Halvor lives on the family farm Strand, but he didn’t learn brewing from within the family, because the brewing traditions in Morgedal, Telemark came very close to dying out completely. Instead, he learned from his neighbour, Aslak Slettemeås. He’s started Morgedal Susle- og Ølbryggarlag, which is mostly himself and neighbour Terje Haugen.

They actually mash in the kettle, by heating it over a wood fire, and boil the wort. This was and is the tradition in Morgedal. They use juniper, and in recent times they’ve been using Sigmund Gjernes’s kveik, because the traditional yeast in Morgedal died out.

You can read more here.

Hjemmebrygger: Gunnar Skare

The malt kiln where Gunnar Skare dries his malts. Ørsta.

Gunnar Skare kommer fra Ørsta, ca 45 km fra Hornindal. Han lærte å brygge av faren, som igjen har det fra sin far. Gunnar lager maltet selv, som en av svært få bryggere på Vestlandet. Maltet blir tørket med bjørkeved i en “kylne”, vist på bildet over. Gunnar er forsiktig med fyringen, for å unngå for mye røyksmak.

Ølet er råøl med einerlåg, filtrert gjennom orekjepper og einer. Gunnar har sin egen kveik: #41 Skare.

Gunnar har bare deltatt én gang tidligere, i 2017, da han kom på andreplass.

English: Gunnar Skare comes from Ørsta, about 40 minutes by car from Hornindal. He learned to brew from his father, who again learned from his father. Gunnar is one of the few brewers in western Norway who make their own malts. He dries it with birch wood in a “kylne”, shown in the photo above. He is very careful about the wood and the fire, in order to keep the smoke aroma to a minimum.

He brews a raw ale similar to those in Hornindal, but with some differences in the recipe. He uses juniper infusion, and filters through alder branches and juniper branches. The beer is fermented with his own kveik, #41 Skare.

Gunnar has participated only once before, in 2017. He placed second that year.

Hjemmebrygger: Olav Sverre Gausemel

Olav Sverre Gausemel serving his kornøl at the festival in 2016.

Olav Sverre Gausemel kommer fra Hornindal, og bor like ved slektsgården Gausemel ikke langt fra festivalhallen. Han lærte å brygge kornøl av faren i 1976 da han var 16 år gammel, og har brygget selv siden. Første gangen han brygget måtte han lage maltet selv også. Han er opphavet til kveik #18 Gausemel, og faktisk også til #5 Hornindal, for Terje Raftevold fikk kveik og opplæring av Olav Sverre da han begynte å brygge.

Olav Sverre stiller med tradisjonelt kornøl a la Hornindal, ukokt, med kveik og einer.

In English: Olav Sverre Gausemel comes from Hornindal, where he lives right next to the family farm, Gausemel, not far from the festival hall. He learned to brew kornøl from his father in 1976, at the age of 16. The first time he brewed he even had to make malts himself, because buying malts was forbidden at that time in Norway. He’s brewed since.

He is the origin of kveik #18 Gausemel, and actually also in a way #5 Hornindal, because Terje Raftevold got kveik and training from Olav Sverre when he started brewing.

Olav Sverre will be serving traditional Hornindal-style kornøl, unboiled, with kveik and juniper.

Hjemmebrygger: Idar Nygård

Idar in his brewhouse at Bruatunet, Hornindal. (Photo by Ståle Raftevold.)

Idar kommer fra Hornindal, der han vokste opp på gården Nygård. Han lærte å brygge av far sin allerede som konfirmant. Det er Idar som har restaurert Bruatunet, der festivalen har ekstra bryggedager. Han brygger selv ølet sitt der.

Kveiken på Nygård døde ut, så Idar har blandet seg en ny kveik fra andre kveiker i Hornindal, og brygger nå med den. Idars øl er et rent råøl.

English: Idar comes from Hornindal, where he grew up on the farm Nygård. He learned to brew from his father, and brewed with him from the age of about 15. Idar restored Bruatunet, which is where the extra brewday for the Brewing+festival tickets is held. That’s also the brewhouse he uses for his own beers.

The farm of Nygård used to have its own kveik, but it died out, so Idar has mixed a new kveik from various other kveiks from Hornindal. Now he brews with this kveik. His beer is a pure raw ale kornøl.

Hjemmebrygger: Sigurd Johan Saure

Sigurd Johan Saure (image from Kveik Training)

Sigurd Johan kommer fra Tormodgarden i Sykkylven, ca 85 km fra Hornindal, der han lærte å brygge kornøl av sin bestefar og onkel. Sigurd Johan er opphavet til kveik #8 Tormodgarden. Han har også begynt å tilby opplæring i brygging av kornøl under navnet Kveik Training.

Sigurd Johan stiller med en porter gjæret med kveik og en tradisjonell rå kornøl med kveik og einerlåg.

English: Sigurd Johan comes from the farm Tormodgarden in Sykkylven, roughly 85km from Hornindal. Sykkylven is quite close to Ålesund airport. He learned to brew kornøl from his grandfather and uncle. He is the owner of kveik #8 Tormodgarden, and has started offering courses in kornøl brewing under the name Kveik Training.

Sigurd Johan will be serving a porter fermented with kveik and a traditional raw kornøl with kveik and juniper infusion.