FRIVILLIGE

VI TRENG FRIVILLIGE KORNØLFESTIVALEN 2019
Norsk Kornølfestival er i vekst og vi er avhengig av frivillige for å kunne gjennomføre eit prikkfritt arrangement. Sjølv om mange allereie står på våre dugnadslista er det heilt sikkert nokon som ikkje har komt med eller har falle ut.

Som takk for innsatsen får du gratis backstagepass som sikrar deg inngang motsatt dag du jobber.
Vi har ei hytte der frivillige utabygds frå får overnatte.

Send ein mail til oss på: post@norskkornolfestival.no
der du fortel dette:
Navn:
Adresse:
Alder:
Tlf:

og kva jobb du ønskjer: ( prioriteringsliste fra 1 til 3 )
– Rigging & Skilting
– Pynte team
– Port & Orden
– Bar & Runner
– Utstilling & Teknisk
– Sosial team

Vi er allerede en gjeng, men vi har lyst å verte fleire..
I tillegg får du tilgang til vår lukkede frivillighetsside og får opplæring i arbeidsoppgåvene.

LAG OG ORGANISASJONAR
Er du med i eit lag eller organisasjon som treng pengar til ei investering eller til drift? Då kan ein gå dugnad under festivalen og tene pengar til laget.
Vi betalar ein fast sum pr. vakt pr. person i tillegg til billett til alle som nemnt ovanfor.

RIGGING & SKILT TEAM
Festivalområdet skal rigges opp i forkant av kornølfestivalen og ned i etterkant.
Som rigger er dine oppgaver å sette opp telt, gjerder, sette opp skilt mm. Som rigger er det mye å løfte, bære og løpe rundt. Ta på arbeidstøy og gode sko.
Torsdag eller Søndagsjobb

PYNTE TEAM
Festivalområdet skal pyntes i forkant inne og takast ned i etterkant.
Som pynte og sosial team er dine oppgaver å få det koselig for publikum slik at dei kjem igjen, lyssetting, informasjon mm. Som pynte  team er det viktig at du er veldig serviceinnstilt, smilende og takler å få frem smilet til publikum.
Fredag eller Lørdagsjobb

PORT & ORDENS TEAM
Festivalen skal ha sikkerheten i orden både før, under og etter kornølfestivalen.
Som Port & ordens team er dine oppgaver å holde publikum på rett side, passe på at det ikke blir bråk, og at det alltid ser hyggelig ut for publikum , også på toalettet. mm. Du har også ansvar med å ta imot festivalbilletten og bytte det i festivalarmbånd. Du er blant de første frivillige som publikum møter på festivalen
Her trenger vi folk med god ordenssans som kan se forskjellen på blått og grønt bånd. Vi trenger deg som takler kø og har godt humør!
Fredag eller Lørdagsjobb

BAR OG RUNNER TEAM
Øl leverandørene i baren må hele tiden få tilbud på hjelp med å skjenke og med ditt smittende smil og latter så får publikum gode minner og du stjerne i boka. En runner er en fleksibel problemløser som vil kunne bli satt til alle mulige oppgaver under festivalen.
Fredag eller Lørdagsjobb

UTSTILLER & TEKNISK TEAM
Festivalområdet skal rigges opp i forkant for salg av øl og varer på kornølfestivalen, og ryddes opp i etterkant.
Som utstiller og bod team er dine oppgaver at selgerene av sine produkter har bord og at reklame blir overholdt.
Fredag eller Lørdagsjobb

SOSIAL TEAM
Du vil her få jobben med å passe på at alle har det bra, både bryggeriene, hjemmebryggerene og publikum.
I Sosial team er det viktig at du er veldig serviceinnstilt, smilende og takler å få frem smilet til publikum. Du kan plutselig få et oppdrag som du må ta på sparket, og ofte kaller vi teamet for DELTA FORCE TEAM.

Du får tilsendt frivilligblekke og blir invitert i lukket gruppe for oppdateringer.

-kommer du?