Hjemmebryggere

Selv om festivalen blir digital i år er det konkurranse for hjemmebryggerne.

Konkurransen blir dømt av fire dommere i Oslo i uken før festivalen. Resultatene blir annonsert under festivalen. Det er kun én klasse: beste kornøl.

Det er lov å delta med mer enn ett øl. Hvis du vil delta må du for hvert øl sende 2 flasker på minst 0.5l hver til adressen under. Flaskene må være framme senest fredag 2. oktober.

Lars Marius Garshol
Rudsberghaugen 56
2005 Rælingen

Husk å merke pakken tydelig med navn og epostadresse!

Spørsmål kan stilles til post@norskkornolfestival.no