BRYGGERI

I og med at det ikke blir fysisk festival i 2020 er det dessverre ikke mulig for bryggerier å stille.

Hjemmebryggere, se egen påmelding.