Kornølfestmiddag

Nytt på plakaten I år er at vi vil servere Sosakjøt saman med to ulike typar Konnjøl.

Dette er tradisjonsrik vestlandskost på sitt beste. Tilbehøret er også klassisk med kokte poteter, ertestuing og rørte tyttebær.

Etter sosakjøtet blir det serverte Nordfjordlefser.

Mens flatbødet var kvardagsmat, så hørte lefser til dei store anledningane.

Middagen blir servert i Tingstova på Raftevold hotell, som er i den historiske delen av hotellet. Det vart bygd i 1867.

Laurdag 7.Oktober kl 17.00

Pris 500 kr. billettar kjøpast på Tikkio.

Engelsk:

New on the poster this year is that we will serve Sosakjøtt togheter with two different types of konnjøl.

This traditional western food at its best. The side dishes are also classic with boiled potatoes, pea stew and stirred cranberries.

After the Sosakjøtt dinner, Nordfjordlefser will be served. While flatbread was an everyday food, lefser belonged to the big occasions.

The dinner is served in tingstova at Raftevold Hotel. this is in the historical part of the hotel built in 1867.

Saturday 7. October at 17.00.

Price: 500 NOK. Tickets can be bought on Tikkio.