Foredrag med Lars Marius Garshol

Lars Marius Garshol kommer til å holde foredrag på festivalen om sin nye bok, som kom ut i vår. Foredraget vil gå inn på en del nye oppdagelser om hvordan folk brygget tradisjonsøl i Norge, og om historikken til disse ølene.

Det blir salg og signering av boken etter foredraget.

English: Lars Marius Garshol will be doing a talk at the festival based on his new book (in Norwegian). The talk will describe some new discoveries about how beer was brewed in Norway, and about the early history of these beers.

There will be sales and signings of the book afterwards.