Hjemmebryggere: Vasstrond’e Småbryggjarlaug

På Voss, langt oppe i dalen på Vossestrand, holder disse bryggerne til. To av dem har tatt turen til festivalen.

Ivar A. Geithung er innflytter til Voss, men fikk opplæring i bryggingen av vossaøl fra svigerfar, og har ført tradisjonen videre. Oppe på Vossestrand var kveiken død, så der gikk det Idun Blå, men ellers var bryggingen mye lik resten av Voss. Bortsett fra at man brukte mjødurt i ølet.

Ivar Husdal har lang erfaring med ølbrygging, men har denne gangen valgt å stille ikke med et tradisjonsøl, og heller ikke med et moderne øl. Hans øl er et forsøk på å gjenskape ur-ølet.

English: These brewers come from Voss, high up toward the end of the valley, in Vossestrand. They’re two at the festival.

Ivar A. Geithung comes from elsewhere and moved to Voss, but learned brewing from his father-in-law, and has carried on the tradition. In Vossestrand the kveik had died out, so they brewed with Idun Blå, but otherwise their beers were much like other Voss beers. Except that they used meadwort.

Ivar Husdal has long experience as a beer brewer, but this time he’s decided to participate with a beer that’s neither traditional, nor yet modern. His beer is an attempt to recreate prehistoric beers.

  • Chop and Brew Haimabrygg – #1 Sigmund. Vossaøl with juniper infusion and meadwort. Strong! Own hops
  • Haimabrygg fra Selland – Not sure what yeast. Vossaøl with juniper infusion and meadwort. Strong! Own hops
  • Tidlaus, 5% – #1 Sigmund. Fermented in the mash with moss and chaga