Hjemmebrygger: Torkjel Austad

Torkjel Austad with juniper twig and traditional Norwegian ale bowl (photo by Martyn Cornell)

Torkjel Austad får en travel kornølfestival i år, for han stiller både som hjemmebrygger og som Bygland Bryggeri. Torkjel var allerede ivrig hjemmebrygger da han oppdaget gårdsøltradisjonen og begynte å utforske den. Siden han har røtter i Setesdal sporet han på egenhånd opp bryggelegenden Jon K. Rysstad, og besøkte ham for å lære å brygge ekte setesdalsøl. Ølet han stiller med på festivalen er ølet han lærte å brygge av Jon.

English: Torkjel Austad is going to be busy during this year’s festival, because he’s participating both as a home brewer, and as Bygland Bryggeri. Torkjel was already a home brewer when he discovered the farmhouse ale tradition, and started to explore it. Since he has family roots in Setesdal, he tracked down local brewing legend Jon K. Rysstad, and visited him to learn how to brew Setesdal-style beer. The beer he’s serving at the festival is the one he learned to brew from Jon.

The beer:

  • Setesdalsøl, 10%? – Fermented with Idun Blå. Juniper infusion and reduction-boiled wort.