Hjemmebrygger: Eldhusbryggeriet

Arvid Solheim kom i kontakt med tradisjonen tidlig på 1990-tallet, da han fikk opplæring av Dagfinn Wendelbo i Lærdal i Sogn. Dagfinn er opphavet til kveik #6 Lærdal. Arvid er dermed eneste representant på festivalen for bryggetradisjonene i Sogn.

English: Arvid Solheim met the farmhouse brewing tradition early in the 1990s, when Dagfinn Wendelbo in Lærdal in Sogn taught him brewing. Dagfinn is the owner of kveik #6 Lærdal. This means Arvid is the only representative at the festival of the brewing traditions in Sogn.

The beers:

  • Maltøl – #6 Lærdal. Traditional farmhouse ale with juniper infusion
  • IPA – #1 Sigmund. Centennial hops