Hjemmebrygger: Gunnar Skare

The malt kiln where Gunnar Skare dries his malts. Ørsta.

Gunnar Skare kommer fra Ørsta, ca 45 km fra Hornindal. Han lærte å brygge av faren, som igjen har det fra sin far. Gunnar lager maltet selv, som en av svært få bryggere på Vestlandet. Maltet blir tørket med bjørkeved i en «kylne», vist på bildet over. Gunnar er forsiktig med fyringen, for å unngå for mye røyksmak.

Ølet er råøl med einerlåg, filtrert gjennom orekjepper og einer. Gunnar har sin egen kveik: #41 Skare.

Gunnar har bare deltatt én gang tidligere, i 2017, da han kom på andreplass.

English: Gunnar Skare comes from Ørsta, about 40 minutes by car from Hornindal. He learned to brew from his father, who again learned from his father. Gunnar is one of the few brewers in western Norway who make their own malts. He dries it with birch wood in a «kylne», shown in the photo above. He is very careful about the wood and the fire, in order to keep the smoke aroma to a minimum.

He brews a raw ale similar to those in Hornindal, but with some differences in the recipe. He uses juniper infusion, and filters through alder branches and juniper branches. The beer is fermented with his own kveik, #41 Skare.

Gunnar has participated only once before, in 2017. He placed second that year.