Hjemmebrygger: Lars Andreas Tomasgård

Lars Andreas Tomasgård demonstrerer kornølbrygging på festivalen i 2016

Lars Andreas Tomasgård er bonde på Larstunet gård i Hornindal, noen hundre meter fra festivalhallen. Han har arvet bryggingen sammen med gården og er en av tradisjonsbærerne for kornøl i Hornindal. Han er opphavet til Kveik #21 Tomasgard, og det er selvsagt den som er brukt i ølet hans, som er et tradisjonelt råøl med einer.

Lars Andreas ble årets kornølbrygger i 2016. Les mer om ham på NRK.no.

In English: Lars Andreas Tomasgård is one of the few farmhouse brewers that also actually are farmers. His farm is Larstunet, a few hundred meters from the festival hall. Lars Andreas inherited the brewing tradition together with the farm and has his own kveik, #21 Tomasgard. He will be serving a traditional kornøl, unboiled, with kveik and juniper.

Lars Andreas won the kornøl brewing competition in 2016.