Hjemmebrygger: Arve Espe

Arve Espe and his wife at the festival in 2018.

Arve Espe kommer fra gården Espe i Hornindal. Han var yngst av 10 søsken, så han lærte å brygge av sine eldre brødre allerede i ungdommen. Han gjærer med sin egen kveik, #20 Espe, som han har arvet etter faren. Tidligere brygget han stort sett bare råøl, men han har kjøpt bryggemaskin og gått over til å koke i 30 minutter. Ølet er likevel fortsatt ganske så tradisjonelt.

English: Arve Espe comes from the farm Espe in Hornindal. He was the youngest of 10 children, so he learned to brew from his older brothers. His beer is a fairly traditional kornøl, fermented with his own kveik, #20 Espe, which he inherited from his father. He used to brew almost only raw ale, but after he bought an automatic brewing machine he started boiling the wort 30 for minutes. The beer is still quite traditional, however.