Foredragsholder: Jeff Alworth

Jeff Alworth.

Jeff Alworth kommer til festivalen for å holde foredrag. Det har fått tittelen «The Norwegian Farmhouse Tradition is a Lot More Than Kveik Yeast» og skal handle om hvordan en utenlandsk ølekspert ser på norsk tradisjonsøl.

Jeff er godt plassert til å holde det foredraget, for han er forfatteren av The Beer Bible, en av de viktigste oversiktsbøkene om øl som er gitt ut. Den nye utgaven dekker også tradisjonsøl, og i mai var Jeff på Voss og opplevde tradisjonsbryggingen der. Jeff har gitt ut totalt 5 bøker om øl, og står bak den høyt ansette bloggen Beervana, så han vet hva han snakker om.

English

Jeff Alworth will be coming to the festival to do a talk he’s titled «The Norwegian Farmhouse Tradition is a Lot More Than Kveik Yeast«. It’s about how the Norwegian brewing tradition looks to a foreign beer expert.

Jeff is well placed to give that talk, as he’s the author of The Beer Bible, one of the most important introductory books about beer. The second edition also covers traditional brewing, and in May Jeff was in Voss where he saw the traditional brewing up close. Jeff has published 5 books on beer, and is the author of the highly regarded blog Beervana. So he knows what he’s talking about.

Jeff (right) on tour promoting the second edition of the Beer Bible.