Hotellet utsolgt / hotel sold out

Gjestehuset på Knausen / Guest house at Knausen

Alle hotellrommene på festivalen er nå utsolgt, så vi går over til å selge andre typer overnatting som erstatning. Vi starter med dobbeltrom i gjestehuset på Knausen Hyttegrend. Se info-siden for mer. Når disse er utsolgt vil vi gå over til å selge overnatting på steder som er litt lenger unna festivalen. Transport vil bli arrangert.

De som kjøper «Brewing + festival»-billetter får fortsatt hotellrom.

The hotel rooms at the festival are now sold out, so we are now switching to selling other types of accomodation. First out are double rooms in the guest house at Knausen Hyttegrend. See the DIY page. When these are sold out we will start selling accomodation at places a bit further away from the festival. Transport will be arranged.

Those who buy «Brewing + festival» tickets will still get hotel rooms as part of the package.