Video fra festivalen 2018

Våre venner i Ale Apothecary lagde en video som viser litt av det som skjedde på festivalen i 2018.

English: Our friends at Ale Apothecary made a video showing some of what happened at the festival in 2018.