Vi trenger frivillige!

For å gjennomføre festivalen er vi avhengige av frivillige som hjelper til med salg i døra, vakthold og på kjøkkenet. Hvis du kan hjelpe er vi veldig takknemlige. Detaljer og påmelding.

English: We are asking for volunteers, preferably local. Details here.