Foredrag: Atle Ove Martinussen om UNESCO-søknaden

Atle Ove Martinussen (venstre), på kveik-jakt på Selland gård, Voss.

Atle Ove er daglig leder på Vestnorsk Kulturakademi, som jobber med en søknad til UNESCO om å få norsk tradisjonsbrygging oppført på UNESCOs liste over immateriell verdensarv.

Atle Ove kommer til å snakke om søknaden, men også om hvorfor det er viktig å ta vare på bryggetradisjonen på Vestlandet, og om hvordan det kan gjøres. Og, ikke minst, hvordan tradisjonen kan gi opphav til både innovasjon og verdiskapning, særlig innen reiseliv, og hvordan det er avhengig av at man får rekruttert flere unge bryggere.

Det kommer også litt om resultatene fra forprosjektet med UNESCO-søknaden, om innsamling av gamle gjærprøver, og innholdet i forskningsprosjektet som skal starte.

Dette ser vi fram til!