Hjemmebryggere: Morgedal Susle- og Ølbryggarlag

Halvor removing foam from the boiling wort. Morgedal 2015.

Halvor Bjåland og Terje Haugen kommer helt fra Morgedal i Telemark, og blir de eneste representantene for ølkulturen på Østlandet. På Østlandet var bryggingen annerledes enn på Vestlandet, så ølet deres bør man absolutt få med seg!

Halvor bor på slektsgården Strand, men bryggingen i Morgedal kom veldig nær å dø ut, så han lærte å brygge av en nabo, Aslak Slettemeås. Halvor har startet Morgedal Susle- og Ølbryggarlag, som i praksis er mest ham selv og nabo Terje Haugen.

Sett fra Nordfjord må morgedølene betraktes som fremmedkulturelle: de mesker i kjelen, koker vørteren, og bruker einerlåg. Den siste tiden har de brukt kveiken til Sigmund Gjernes, for Morgedal har ikke lenger tradisjonsgjær.

Les mer her.

In English: Halvor Bjåland and Terje Haugen will be the only (and first ever!) representatives for the beer culture of eastern Norway at the festival. Brewing methods in eastern Norway have traditionally been different from those in western Norway, so we’re very happy to have them.

Halvor lives on the family farm Strand, but he didn’t learn brewing from within the family, because the brewing traditions in Morgedal, Telemark came very close to dying out completely. Instead, he learned from his neighbour, Aslak Slettemeås. He’s started Morgedal Susle- og Ølbryggarlag, which is mostly himself and neighbour Terje Haugen.

They actually mash in the kettle, by heating it over a wood fire, and boil the wort. This was and is the tradition in Morgedal. They use juniper, and in recent times they’ve been using Sigmund Gjernes’s kveik, because the traditional yeast in Morgedal died out.

You can read more here.

Hjemmebrygger: Gunnar Skare

The malt kiln where Gunnar Skare dries his malts. Ørsta.

Gunnar Skare kommer fra Ørsta, ca 45 km fra Hornindal. Han lærte å brygge av faren, som igjen har det fra sin far. Gunnar lager maltet selv, som en av svært få bryggere på Vestlandet. Maltet blir tørket med bjørkeved i en «kylne», vist på bildet over. Gunnar er forsiktig med fyringen, for å unngå for mye røyksmak.

Ølet er råøl med einerlåg, filtrert gjennom orekjepper og einer. Gunnar har sin egen kveik: #41 Skare.

Gunnar har bare deltatt én gang tidligere, i 2017, da han kom på andreplass.

English: Gunnar Skare comes from Ørsta, about 40 minutes by car from Hornindal. He learned to brew from his father, who again learned from his father. Gunnar is one of the few brewers in western Norway who make their own malts. He dries it with birch wood in a «kylne», shown in the photo above. He is very careful about the wood and the fire, in order to keep the smoke aroma to a minimum.

He brews a raw ale similar to those in Hornindal, but with some differences in the recipe. He uses juniper infusion, and filters through alder branches and juniper branches. The beer is fermented with his own kveik, #41 Skare.

Gunnar has participated only once before, in 2017. He placed second that year.

Hjemmebrygger: Olav Sverre Gausemel

Olav Sverre Gausemel serving his kornøl at the festival in 2016.

Olav Sverre Gausemel kommer fra Hornindal, og bor like ved slektsgården Gausemel ikke langt fra festivalhallen. Han lærte å brygge kornøl av faren i 1976 da han var 16 år gammel, og har brygget selv siden. Første gangen han brygget måtte han lage maltet selv også. Han er opphavet til kveik #18 Gausemel, og faktisk også til #5 Hornindal, for Terje Raftevold fikk kveik og opplæring av Olav Sverre da han begynte å brygge.

Olav Sverre stiller med tradisjonelt kornøl a la Hornindal, ukokt, med kveik og einer.

In English: Olav Sverre Gausemel comes from Hornindal, where he lives right next to the family farm, Gausemel, not far from the festival hall. He learned to brew kornøl from his father in 1976, at the age of 16. The first time he brewed he even had to make malts himself, because buying malts was forbidden at that time in Norway. He’s brewed since.

He is the origin of kveik #18 Gausemel, and actually also in a way #5 Hornindal, because Terje Raftevold got kveik and training from Olav Sverre when he started brewing.

Olav Sverre will be serving traditional Hornindal-style kornøl, unboiled, with kveik and juniper.

Hjemmebrygger: Idar Nygård

Idar in his brewhouse at Bruatunet, Hornindal. (Photo by Ståle Raftevold.)

Idar kommer fra Hornindal, der han vokste opp på gården Nygård. Han lærte å brygge av far sin allerede som konfirmant. Det er Idar som har restaurert Bruatunet, der festivalen har ekstra bryggedager. Han brygger selv ølet sitt der.

Kveiken på Nygård døde ut, så Idar har blandet seg en ny kveik fra andre kveiker i Hornindal, og brygger nå med den. Idars øl er et rent råøl.

English: Idar comes from Hornindal, where he grew up on the farm Nygård. He learned to brew from his father, and brewed with him from the age of about 15. Idar restored Bruatunet, which is where the extra brewday for the Brewing+festival tickets is held. That’s also the brewhouse he uses for his own beers.

The farm of Nygård used to have its own kveik, but it died out, so Idar has mixed a new kveik from various other kveiks from Hornindal. Now he brews with this kveik. His beer is a pure raw ale kornøl.

Hjemmebrygger: Sigurd Johan Saure

Sigurd Johan Saure (image from Kveik Training)

Sigurd Johan kommer fra Tormodgarden i Sykkylven, ca 85 km fra Hornindal, der han lærte å brygge kornøl av sin bestefar og onkel. Sigurd Johan er opphavet til kveik #8 Tormodgarden. Han har også begynt å tilby opplæring i brygging av kornøl under navnet Kveik Training.

Sigurd Johan stiller med en porter gjæret med kveik og en tradisjonell rå kornøl med kveik og einerlåg.

English: Sigurd Johan comes from the farm Tormodgarden in Sykkylven, roughly 85km from Hornindal. Sykkylven is quite close to Ålesund airport. He learned to brew kornøl from his grandfather and uncle. He is the owner of kveik #8 Tormodgarden, and has started offering courses in kornøl brewing under the name Kveik Training.

Sigurd Johan will be serving a porter fermented with kveik and a traditional raw kornøl with kveik and juniper infusion.

Hjemmebrygger: Jørund Geving

Jørund Geving drying malts in Stjørdal, 2017.

Jørund Geving kommer fra Stjørdal og er eneste representant for bryggetradisjonene i Midt-Norge (blant hjemmebryggerne). Stjørdal er kjent for stjørdalsølet, som er berømt/beryktet for røyksmaken, fordi bryggerne selv lager maltet på gammel måte. Jørund lærte å brygge av sin bror, og bruker en gammel vaskemaskin med direkte oppvarming i mesken. Han koker ikke vørteren, og bruker einer. Opprinnelig gjæret han med Idun Blå, men de siste årene har han også brukt kveik.

Jørund ble årets kornølbrygger i 2017, og kom på andreplass i 2018.

In English: Jørund Geving is from Stjørdal and brews stjørdalsøl in the traditional way. He is the only representative (among the home brewers) of the brewing traditions of Central Norway. Jørund makes his own malts in the traditional way, as shown above, which is why his beer is powerfully smoky. He learned to brew from his brother, and mashes in an old, repurposed washing machine that has direct heating of the mash. He does not boil the wort, and uses juniper. Originally he fermented with bread yeast (Idun Blå), but recently he’s also started using kveik.

Jørund was kornøl brewer of the year in 2017, and placed second in 2018.

Hjemmebrygger: Lars Andreas Tomasgård

Lars Andreas Tomasgård demonstrerer kornølbrygging på festivalen i 2016

Lars Andreas Tomasgård er bonde på Larstunet gård i Hornindal, noen hundre meter fra festivalhallen. Han har arvet bryggingen sammen med gården og er en av tradisjonsbærerne for kornøl i Hornindal. Han er opphavet til Kveik #21 Tomasgard, og det er selvsagt den som er brukt i ølet hans, som er et tradisjonelt råøl med einer.

Lars Andreas ble årets kornølbrygger i 2016. Les mer om ham på NRK.no.

In English: Lars Andreas Tomasgård is one of the few farmhouse brewers that also actually are farmers. His farm is Larstunet, a few hundred meters from the festival hall. Lars Andreas inherited the brewing tradition together with the farm and has his own kveik, #21 Tomasgard. He will be serving a traditional kornøl, unboiled, with kveik and juniper.

Lars Andreas won the kornøl brewing competition in 2016.

Jochen Förster fra Carlsberg om kveik

Jochen pouring himself a beer

Carlsberg-laboratoriet er et av de fremste i verden på gjærforskning, og forskerne der har samlet inn og analysert flere kveik-kulturer. De hentet ut en stamme som blir brukt i brygging på Ringnes Brygghus i Oslo (bryggeri-puben til Ringnes, ikke hovedbryggeriet).

Professor Jochen Förster fra Carlsberg kommer til Hornindal for å snakke om forskningen sin på kveik. Den fulle beskrivelsen av hva han gjør står under på engelsk. Tittelen på foredraget er «From lager to wild yeast for beer production«. Dette gleder vi oss til!

English: The Carlsberg Laboratory is one of the leading labs in yeast research world-wide, and researchers there have collected and analyzed several kveik cultures. They isolated one strain which is now used in brewing at Ringnes Brygghus in Oslo (a brewpub owned by Ringnes).

Professor Jochen Förster from Carlsberg will be coming to the festival to talk about his research into kveik. Jochen is Professor, Director Yeast and Fermentation at Carlsberg A/S, and is heading the Yeast and Fermentation Platform at the Carlsberg Research Laboratory. Research is dedicated to novel brewing organisms for application in alcoholic and alcohol-free beverages. This includes research with typical brewer’s yeast but also with wild yeast and bacteria.

The title of the talk will be «From lager to wild yeast for beer production.» We’re looking forward to this one!

«Brewing+festival» tickets partly sold out

The guest house at Knausen

We have been offering the «Brewing+festival» tickets with accomodation in the hotel, but those are now all sold out. In addition, the brewing session on the Friday is now full.

However, we still have accomodation available in the guest house at Knausen Hyttegrend. And we still have room in the brewing session on Sunday.

So new tickets have been added called «Brewing+festival Sunday, X people». These give you exactly the same as the old tickets, except you must participate in the Sunday brewing session, and you’ll stay in the guest house at Knausen.

Since that accomodation is less convenient and less expensive, the price of these tickets is lower.

Sigrid Strætkvern er årets konferansier

Vi har vært veldig heldige i år, og fått Sigrid Strætkvern til å være vår konferansier. Sigrid jobber for Ringnes, der hun har tittelen «Stemningsskaper.» Sigrid er kjent for å være både entusiastisk og kunnskapsrik innen øl. I sommer har hun reist Asia rundt og holdt kurs i Carlsberg-systemet.

In English: We’re proud to announce that this year’s announcer will be Sigrid Strætkvern. She works for Ringnes, the biggest brewery in Norway, and is known both for her enthusiasm and her wide knowledge of beer.