PROGRAM

Lørdag 06. september 2018                                                             KEPTINIS:
12:00 Kranene opnes hos kornølbryggerene                         Forbereder mesken
og NM dag 2 i dag
12:00 opning med Fanitullen på fiolin
12:30 MasterClass2: Roar Sandodden  :                                    Mesking
korleis  lage Stjørdals-ølet
13:30                                                                                                           Mesk i bokser og i ovn
14:00 MasterClass 3: Lars Marius Garshol
om ovnsbasert øl.                                                                                   Mesken steker i ovn

15:00 MasterClass 4 : Arne Bøhmer – Norsk Malt
16:00                                                                                                           Mesk taes ut av ovn

16:30 Oppskåke av konnjøl laga i Hornindal og
øl frå litauen.
17:00 MasterClass 5: Lars Marius Garshol
: engelsk foredrag.                                                                                 Renning
18:00 Oppskåk og hjemmebryggere stenger
18:00 Ølsalg med mye spennende øl                                        Kjøling, gjæren pitches
21:00  Kåring av NM i Kornølbrygging 2018
21:30 Trubadur Lizz speler i hallen –  KUN 200 kr

01:00 Skjenking stopper for dagen
01:30 Lokalet stenger 

PROGRAM IN ENGLISH:

SATURDAY  06. October 2018                                          KEPTINIS:

12:00 Homebrewers serve home-brewed beer          Prepare mashing

12:00 Opening with music and info

12:30 Masterclass: Roar Sandodden:                                Mashing

How to make  stjørdalsøl

13:30                                                                                                  Putting mash in oven

14:00 Masterclass: Lars Marius Garshol

Oven-based beers (in Norwegian)                                      Mash goes in the oven

15:00 Masterclass: Arne Bøhmer:
– Norwegian malts

16:00                                                                                                 Mash taken out of the oven

16:30 Keptinis demo brew served («Oppskåke»)

17:00 Masterclass: Lars Marius Garshol:
Kveik and farmhouse yeast (in English)                                 «Renning»
18:00 Homebrewers stop serving

18:00 Commercial breweries serve traditional
beer (1 token – 1 dl)                                                                             Cooling, pitching yeast

21:00  Winners of home brewing contest announced

21:30 Trubadur Lizz plays music    

01:00 Beer sales close

01:30 Doors close